BIẾN ÁP 3 PHA (ROBOT)

3 pha (pic)

  • Biến thế được thiết kế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ công suất tải.
  • Chủng loại: Máy biến thế đổi điện 3 pha;
  • Kích thước: nhiều cỡ (theo công suất máy).
  • Điện vào: 380V, 415V và các loại điện thế khác theo yêu cầu;
  • Điện ra: 200V-220V và các loại khác theo yêu cầu.
  • Giá : theo công suất máy (dây nhôm hoặc dây đồng)

Chủng loại :

3 pha (ts)