DỊCH VỤ KHÁC

1. Sửa chữa , lắp đặt các loại máy móc.
2. Mua và bán máy cũ : Máy phát điện, tủ lạnh, quạt….
3. Cho thuê máy phát điện..
4. Mua hàng máy móc thanh lý…