Quạt thông gió, gắn tường (Ventilation – LiOA)

EVF gan tuong

  • Gối đỡ bằng vòng bi kín, không dùng bạc nên : giảm ma sát, tiết kiệm điện, không phải tra dầu mỡ định kỳ.
  • Cửa gió đóng mở tự động (không dùng dây giật – hay hỏng)

Thông số, kích thước :

EVF gan tuong (ts 1)

 

Chủng loại :

EVF gan tuong (ts 2)