Ổ cắm nối chia 3 ngả, chân cắm tròn Φ4, ON3NC4 (LiOA)

Mã sản phẩm: ON3NC4 Mô tả Ổ cắm nối chia 3 ngả, chân cắm tròn Φ4 Đóng gói 50 chiếc/thùng Giá : 21.000 (VNĐ)

Công tắc kiểu quả nhót 10A – 250V (LiOA)

Mã sản phẩm: CQN10A Mô tả Công tắc kiểu quả nhót 10A - 250V Đóng gói 200 chiếc/thùng Giá : 12.000 (VNĐ)

Ổ cắm nối đa năng chân cắm dẹt ONCD (LiOA)

Mã sản phẩm: ONCD Mô tả Ổ cắm nối đa năng chân cắm dẹt Đóng gói 180 chiếc/thùng Giá : 16.500 (VNĐ)  

Ổ cắm nối đa năng chân cắm tròn Φ5, ONCΦ5 (LiOA)

Mã sản phẩm: ONCΦ5  Mô tả Ổ cắm nối đa năng chân cắm tròn Φ5 Đóng gói 180 chiếc/thùng Giá : 16.500 (VNĐ)  

Ổ cắm nối đa năng chân cắm tròn Φ4, ONCΦ4 (LiOA)

Mã sản phẩm: ONCΦ4  Mô tả Ổ cắm nối đa năng chân cắm tròn Φ4 Đóng gói 180 chiếc/thùng Giá : 16.500 (VNĐ)    

Đầu phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu kiểu Anh chân cắm tròn PUKR (LiOA)

Mã sản phẩm: PUKR Mô tả Phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu kiểu Anh chân cắm tròn Đóng gói 80 chiếc/thùng Giá : 24.000 (VNĐ)  

Đầu phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu kiểu Anh kèm cầu chì 13A bên trong PUK (LiOA)

Mã sản phẩm: PUK Mô tả Phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu kiểu Anh kèm cầu chì 13A bên trong Đóng gói 100 chiếc/thùng Giá : 21.000 (VNĐ)  

Đầu phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu Φ5 có cực nối đất EU RΦ5 (LiOA)

Mã sản phẩm: EU RΦ5 Mô tả Phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu Φ5 có cực nối đất Đóng gói 120 chiếc/thùng Giá : 16.000 (VNĐ)

Đầu phích cắm nối âm cho phích tròn Φ4, phích tròn Φ5 và phích dẹt EU 2TD (LiOA)

Mã sản phẩm: EU 2TD Mô tả Phích cắm nối âm cho phích tròn Φ4, phích tròn Φ5 và phích dẹt Đóng gói 100 chiếc/thùng Giá : 12.000 (VNĐ)  

Đầu phích cắm nối tròn sang phích dẹt PNTD (LiOA)

Mã sản phẩm: PNTD Mô tả Phích cắm nối tròn sang phích dẹt Đóng gói 100 chiếc/thùng Giá : 9.800 (VNĐ)

Đầu phích cắm dẹt EU 2D (LiOA)

Mã sản phẩm: EU 2D Mô tả Phích cắm dẹt Đóng gói 100 chiếc/thùng Giá : 6.500 (VNĐ)

Đầu phích cắm tròn EU 2Φ5N (LiOA)

Mã sản phẩm: EU 2Φ5N Mô tả Phích cắm tròn Φ5 kiểu N Đóng gói 200 chiếc/thùng Giá : 10.000 (VNĐ)

Đầu phích cắm tròn EU 2Φ4N (LiOA)

Mã sản phẩm: EU 2Φ4N  Mô tả Phích cắm tròn Φ4 kiểu N Đóng gói 200 chiếc/thùng Giá : 9.000 (VNĐ)  

Đầu phích cắm tròn EU 2Φ5 (LiOA)

Mã sản phẩm: EU 2Φ5  Mô tả Phích cắm tròn Φ5 Đóng gói 100 chiếc/thùng Giá : 5.500 (VNĐ)  

Đầu phích cắm tròn EU 2Φ4 (LiOA)

Mã sản phẩm: EU 2Φ4  Mô tả Phích cắm tròn Φ4 Đóng gói 100 chiếc/thùng Giá : 4.900 (VNĐ)  

Thiết bị chống giật cho ổ cắm kéo dài (LiOA)

Các loại ổ cắm được lắp thêm thiết bị chống giật. Giá hướng dẫn : + 190.000 VND Mã sản phẩm : được gắn thêm chữ CG Ví dụ : 8D32N-CG

Cáp nối dài, Loại quay tay, Không chân (LiOA)

Mã sản phẩm: QTX5015 Chủng loại :  

Cáp công trường (LiOA)

Mã sản phẩm: CCT1*-2-15A Chủng loại :

Cáp nối dài (LiOA)

  Mã sản phẩm: C*-*-**A Chủng loại :

Ổ cắm kéo dài quay tay, kiểu rulo, có bảo vệ quá tải CB, ổ đa năng có nắp che an toàn (Loại chống xoắn dây – LiOA)

Mã sản phẩm: QTX**25 Mô tả Có bảo vệ quá tải bằng CB Ổ đa năng có nắp che an toàn Chủng loại :

Ổ cắm kéo dài quay tay, kiểu rulo, có bảo vệ quá tải CB, ổ đa năng có nắp che an toàn (Loại cho công trường – LiOA)

  Mã sản phẩm: QT**25 Mô tả Có bảo vệ quá tải bằng CB Ổ đa năng có nắp che an toàn Chủng loại :

Ổ cắm kéo dài quay tay, kiểu rulo, có bảo vệ quá tải CB, ổ đa năng có nắp che an toàn (Loại phổ thông – LiOA)

Mã sản phẩm: QT30-*-*** Mô tả Có bảo vệ quá tải bằng CB Ổ đa năng có nắp che an toàn Chủng loại :  

Ổ cắm kéo dài quay tay, kiểu rulo, có bảo vệ quá tải CB, ổ đa năng có nắp che an toàn (Loại phổ thông – LiOA)

  Mã sản phẩm: QN20-*-*** Mô tả Có bảo vệ quá tải bằng CB Ổ đa năng có nắp che an toàn Chủng loại :

Ổ cắm kéo dài quay tay, cuộn dây kín, có bảo vệ quá tải CB, ổ đa năng có nắp che an toàn (Kiểu xách tay – LiOA)

  Mã sản phẩm: XTD**-*-**A Mô tả Có bảo vệ quá tải bằng CB Ổ đa năng có nắp che an toàn Chủng loại :

Ổ cắm kéo dài quay tay, cuộn dây kín, có bảo vệ quá tải CB, ổ đa năng có nắp che an toàn (Kiểu đĩa bay – LiOA)

Mã sản phẩm: DB**-**A Mô tả Có bảo vệ quá tải bằng CB Ổ đa năng có nắp che an toàn Chủng loại :

Ổ cắm kéo dài quay tay, cuộn dây kín, có bảo vệ quá tải CB, ổ đa năng có nắp che an toàn (Kiểu đĩa bay Mini – LiOA)

Mã sản phẩm: OQMN3-3 Mô tả Có bảo vệ quá tải bằng CB Ổ đa năng có nắp che an toàn Chủng loại :

Ổ cắm kéo dài đa năng Xoay, có cổng sạc USB 5V-1A, Công suất tối đa 2200W-3300W, Max 10A-16A, 250V~, có bảo vệ quá tải CB, có nắp che an toàn, 1 công tắc (5 ổ đen/trắng – LiOA)

Mã sản phẩm: 6D32N2XUSB (Màu đen) / 6D32WN2XUSB (Màu trắng) Mô tả Công suất tối đa 2200W - 3300W Max 10A - 16A 250V Có bảo vệ quá tải bằng CB Có nắp che an toàn Chủng loại :

Ổ cắm kéo dài đa năng Xoay, có cổng sạc USB 5V-1A, Công suất tối đa 2200W-3300W, Max 10A-16A, 250V~, có bảo vệ quá tải CB, có nắp che an toàn, 1 công tắc (3 ổ đen/trắng – LiOA)

Mã sản phẩm: 4D32N2XUSB (Màu đen) / 4D**WN2XUSB (Màu trắng) Mô tả Công suất tối đa 2200W - 3300W Max 10A - 16A 250V Có bảo vệ quá tải bằng CB Có nắp che an toàn Chủng loại :

Ổ cắm kéo dài đa năng Xoay, có cổng sạc USB 5V-1A, Công suất tối đa 2200W-3300W, Max 10A-16A, 250V~, có bảo vệ quá tải CB, có nắp che an toàn, 1 công tắc (2 ổ đen/trắng – LiOA)

Mã sản phẩm: 3D**N2XUSB (Màu đen) / 3D**WN2XUSB (Màu trắng) Mô tả Công suất tối đa 2200W - 3300W Max 10A - 16A 250V Có bảo vệ quá tải bằng CB Có nắp che an toàn Chủng loại :  

Ổ cắm kéo dài đa năng có cổng sạc USB 5V-1A, Công suất tối đa 2200W-3300W, Max 10A-16A, 250V~, có bảo vệ quá tải CB, có nắp che an toàn, 2 công tắc (5 ổ đen/trắng – LiOA)

Mã sản phẩm: 6D**NUSB (màu đen) / 6D**WNUSB (màu trắng) Mô tả Công suất tối đa 2200W - 3300W Max 10A - 16A 250V Có bảo vệ quá tải bằng CB Có nắp che an toàn Chủng loại :