Danh mục: ỔN ÁP SUTUDO

Ổn áp SUTUDO 1 pha 0,75 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 140V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 0.75 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 1 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 1 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 1,5 KVA

  Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 1.5 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 2 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 2 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 3 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 3 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 4 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 4 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 5 KVA

  Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Công suất (KVA): 5 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 7,5 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 7.5 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 10 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 10 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 15 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 15 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 20 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 20 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 25 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 25 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 30 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 30 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 40 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 40 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 50 KVA

  Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 50 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 60 KVA

Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 60 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp SUTUDO 1 pha 100 KVA

  Hãng sản xuất: SUTUDO Điện áp vào: 60V - 240V Điện áp ra: 220V, 110V, 100V Công suất (KVA): 100 Xuất xứ: Việt Nam