Danh mục: ỔN ÁP ROBOT

Ổn áp ROBOT 3 pha 3 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):3 Xuất xứ:Việt Nam  

Ổn áp ROBOT 3 pha 6 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):6 Xuất xứ:Việt Nam  

Ổn áp ROBOT 3 pha 10 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):10 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 15 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):15 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 20 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):20 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 25 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):25 Xuất xứ:Việt Nam  

Ổn áp ROBOT 3 pha 30 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):30 Xuất xứ:Việt Nam  

Ổn áp ROBOT 3 pha 45 KVA (RENO)

  Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):45 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 60 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):60 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 75 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):75 Xuất xứ:Việt Nam    

Ổn áp ROBOT 3 pha 100 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):100 Xuất xứ:Việt Nam  

Ổn áp ROBOT 3 pha 120 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):120 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 150 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):150 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 180 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):180 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 200 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):200 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 250 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):250 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 300 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):300 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 400 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):400 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 500 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):500 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 600 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):600 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 800 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):800 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 1000KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):1000 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 1200 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA):1200 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 1500 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào: 300V - 400V Điện áp ra: 380V ±3% Công suất (KVA): 1500 Xuất xứ:Việt Nam  

Ổn áp ROBOT 1 pha 1 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào (giá sẽ tùy loại) :(125V - 240V) hoặc (90V-240V) hoặc (60V-240V) hoặc (40V-240V) Điện áp ra:100V, 120V, 220V (±3%) Công suất (KVA): 1 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 1 pha 2 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào (giá sẽ tùy loại) :(125V - 240V) hoặc (90V-240V) hoặc (60V-240V) hoặc (40V-240V) Điện áp ra:100V, 120V, 220V (±3%) Công suất (KVA): 2 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 1 pha 3 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào (giá sẽ tùy loại) :(125V - 240V) hoặc (90V-240V) hoặc (60V-240V) hoặc (40V-240V) Điện áp ra:100V, 120V, 220V (±3%) Công suất (KVA): 3 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 1 pha 5 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào (giá sẽ tùy loại) :(125V - 240V) hoặc (90V-240V) hoặc (60V-240V) hoặc (40V-240V) Điện áp ra:100V, 120V, 220V (±3%) Công suất (KVA): 5 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 1pha 8 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào (giá sẽ tùy loại) :(140V - 240V) hoặc (90V-240V) hoặc (60V-240V) hoặc (40V-240V) Điện áp ra:110V,  220V (±3%) Công suất (KVA): 8 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 1 pha 10 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào (giá sẽ tùy loại) :(140V - 240V) hoặc (90V-240V) hoặc (60V-240V) hoặc (40V-240V) Điện áp ra:110V,  220V (±3%) Công suất (KVA): 10 Xuất xứ:Việt Nam