Danh mục: ỔN ÁP HANSHIN

Ổn áp HANSHIN 1 pha 0,55 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào: 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):0,55 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 0,75 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào: 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):0,75 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 1 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):1 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 1,5 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:40V - 60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):1,5 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 2 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:40V - 60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):2 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 3 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:40V - 60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):3 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 4 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:40V - 60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):4 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 5 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:40V - 60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):5 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 6 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:40V - 60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):6 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1pha 7 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:40V - 60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):7 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 8 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):8 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 10 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):10 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 12,5 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):12,5 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 15 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):15 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 20 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):20 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 25 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):25 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 30 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):30 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 40 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):40 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 50 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):50 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 1 pha 60 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Điện áp vào:60V – 90V – 140V - 240V Điện áp ra: 100V, 110V, 220V Công suất (KVA):60 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp HANSHIN 3 pha 3 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 3 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 1 đến 1,5 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 6 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 6 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 3 đến 4 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3 pha

Ổn áp HANSHIN 3 pha 10 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 10 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 5 đến 6 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 15 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 15 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 6 đến 8 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 18 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 18 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 7 đến 9 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 25 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 25 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 10 đến 12 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 30 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 30 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 12 đến 14 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 45 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 45 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 18 đến 20 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 60 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 60 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 25 đến 30 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 75 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 75 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 35 đến 40 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3