Danh mục: ỔN ÁP 3PHA

Ổn áp LiOA 3 pha (Ngâm dầu)

  Ổn áp 3 pha ngâm dầu điều chỉnh chung (Sử dụng cho những nơi điện áp 3 pha cân bằng)

Ổn áp LiOA 3 pha (Ngâm dầu)

  Ổn áp 3 pha ngâm dầu điều chỉnh chung (Sử dụng cho những nơi điện áp 3 pha cân bằng)  

Ổn áp LiOA 3 pha (Khô)

  Ổn áp 3 pha khô điều chỉnh 3 pha độc lập                

Ổn áp HANSHIN 3 pha 3 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 3 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 1 đến 1,5 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 6 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 6 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 3 đến 4 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3 pha

Ổn áp HANSHIN 3 pha 10 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 10 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 5 đến 6 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 15 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 15 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 6 đến 8 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 18 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 18 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 7 đến 9 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 25 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 25 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 10 đến 12 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 30 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 30 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 12 đến 14 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 45 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 45 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 18 đến 20 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 60 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 60 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 25 đến 30 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 75 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 75 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 35 đến 40 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 100 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 100 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 50 đến 60 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3 pha

Ổn áp HANSHIN 3 pha 150 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 150 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 70 đến 80HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3 pha

Ổn áp HANSHIN 3 pha 200 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 200 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 100 đến 130 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 300 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 300 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 150 đến 200 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 500 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 500 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 300 đến 330 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 600 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 600 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 350 đến 400 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 750 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 750 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 450 đến 500 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 1000 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 1000 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 600 đến 650 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 1300 KVA

Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 1300 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 800 đến 850 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output 3

Ổn áp HANSHIN 3 pha 1500 KVA

  Hãng sản xuất:HANSHIN Công suất (KVA) : 1500 Phạm vi sử dụng: dùng cho động cơ 3 FA có công suất từ 900 đến 1000 HP Dãy điện áp đầu vào 3 pha:Input 3 pha 150V - 240V, Output

Ổn áp ROBOT 3 pha 3 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):3 Xuất xứ:Việt Nam  

Ổn áp ROBOT 3 pha 6 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):6 Xuất xứ:Việt Nam  

Ổn áp ROBOT 3 pha 10 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):10 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 15 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):15 Xuất xứ: Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 20 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):20 Xuất xứ:Việt Nam

Ổn áp ROBOT 3 pha 25 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):25 Xuất xứ:Việt Nam  

Ổn áp ROBOT 3 pha 30 KVA (RENO)

Hãng sản xuất:ROBOT Điện áp vào:260V - 415V Điện áp ra:200V – 220V - 380V (±3%) Công suất (KVA):30 Xuất xứ:Việt Nam