Cáp nối dài, Loại quay tay, Không chân (LiOA)

QTX quay tay

Mã sản phẩm: QTX5015

Chủng loại :

QTX quay tay (ts)

 

Nội dung liên quan: